atlarla dans!

Tımarhane Notları / Atlarla Dans!

(Farsça/Türkçe)

Türkçe Yazan: Aylin Balboa

Farsçaya çeviren: Haşim Hüsrevşahi

رقص با اسبها

 نویسنده: آیلین بالبوآ
ترجمه: هاشم خسروشاهی

می دوم… چهار پا دارم دوتاش بی نعل… پاهای بی نعلم خیلی درد می کنند زیرا زیرا سنگها که می خورند آه… نمی دانی… صدای پاهایم پاهایم که می دوند آهنگی دارند گاهی و ریتمی ندارند گاهی … اگر صداها ریتمی نداشته باشند یعنی که اگر همه چیز درهم و برهم هستند یعنی که می دوی انگار و انگار قایقی قیژ قیژ می کند و گاهی صدای موتور اما موتوری که دارد

غرق می شود و لحظه ای بعد خواهد ایستاد ولی نمی ایستد ممتد و کاشکی بایستد لعنتی بایستد و اگر نمی ایستد!
و هنوز می دوی اگر و از نعلها دو نعل نداری ولی از طرفی دو نعل داری اگر و اگر دور و برت پُر است از انسانهایی که هیچ نعل ندارند… و اگر می دوی… با انساههایی که نعل ندارند رفتاری داری که انگار تو هم نداری ولی گاهی می روی به یک توالت عمومی و از نعلهایت معذرت می خواهی و می گویی که نمی خواستم اینطور بشود زیرا واقعا نمی خواهی اینطور بشود اگر… اگر می دوی… و نمی دانی درون بدنت کدام عضوت باقی مانده است و در اصل نمی دانی که این را نمی دانی ولی بعدا یکی می آید به یاد تو می آورد که تو قلبی داری و در لحظه ای که به یاد ت می آید که قلبی داری قلبت شروع می کند به طپیدن و تو می ترسی که آن چنان می طپد… اگر می ترسی… از چیزهای دیگر بیشتر ترسیده ای اگر و دلت می خواهد تنها از این بترسی یعنی که متوجهی که شانس نترسیدن نداری ولی التماس می کنی که دیگر نام واهمه هایت عوض شوند و نمی دانی که به چه کسی التماس می کنی و به این پشیزی نمی دهی و چونکه دیده ای هیچ التماسی بدردی نخورده است و بخود گفته ای که ایکاش ندیده بودم و اگر دیگر از چشمهایت چشم پوشیده ای…
عنودانه می دوی اگر… اگر تلاش می کنی به سرعتی بدوی که هیج صدائی نتواند به تو برسد ولی صداها نیز می دوند اگر و اگر صداها خیلی سریعترند و تو می دانی که نور از صداها سریعتر است ولی تو نور نیستی زیرا گوش داری و گوشهایت در حالی که می دوی نیز می شنوند و ایکاش گوشهایت زیر پاهایت بودند و در دورترین نقطه از عقلت می ماندند ولی نمی مانند!
یعنی صداها اینچنین نزدیکند اگر و اگر تو برای آنکه نشنوی تندتر می دوی و با هر لحظه دویدن هر لحظه به لحظه سنگینتر می شوی و نمی توانی خود را بکِشی ولی نمی ایستی زیرا نمی دانی چه ها خواهد اتفاق افتاد و ندانستن تاریک است اگر… و اگر تاریک است ندانستن و تو کوری و با چشمهای کورت و در تاریکی و در اصل دنبال اسب سیاهی هستی در سیاهی که در آنجا نیست… البته که پیدایش نمی کنی اگر ولی یا اگر پیدایش شود!
یعنی اگر می دوی که یا اگر پیدایش شود… و برای آنکه به دویدن ادامه دهی خود را به زیر تازیانه می گیری اگر و تازیانه هایت همه دروغی است و اگر به دروغ بیشتری نیاز داری و در اصل هیچ دروغی تو را مجاب نمی کند و برای یافتن دروغی که تو را مجاب کند حاضری جانت را بدهی و یعنی که تو هم جانی داری و نمی توانی به هیچ عنوانی ثابت کنی که تو هم جانی داری و دیگر تلاش نمی کنی که ثابت کنی اگر و اگر فهمیده ای که فایده ای ندارد…
ولی اگر می دانی و می دوی… درونت رمه ی اسبهاست اگر… یالهاشان به گردنت می پیچد و اگر یالها تنگ می پیچند به جایی که می پیچند و از زیر پاهایت گرد و غبار بلند می شود اگر و چشمهات جایی را نمی بینند و دهانت کف می کند و انگار که نفست دارد می بُرد اگر… و اگر انگار نفست دارد می بُرد و پاهایت می لرزند و شکمت چاک می خورد و خونت اگر به رگهایت نمی گنجد و دستی نداری اگر زیرا چهار پا داری و رگهای ورم کرده ات که انگارهر لحظه می خواهند بشکافند در گردنت هستند که یالها سخت پیچیده اند و دندانهایت نزدیکی گردنت هستند اگر و اگر باید که بدوی و تو دیگر نخوانی توانست که بدوی اگر آن خون از بدن بیرون نریزد

!جای دندان دور گردنم از اینروست دکتر

Atlarla Dans!

Koşuyorum. 4 ayağım var ve ikisi nalsız. Nalsız ayaklarım koşarken çok acıyor çünkü çünkü taşlar battıkça ah.. Bilemezsin. Ayak seslerimin, koşarkenki ayak seslerimin bir ritmi var ve bazen bir ritmi yok. Eğer seslerin bir ritmi yoksa yani her şey birbirine karışıyorsa yani mesela koşuyorsan ama sanki kayık gıcırdıyor gibi oluyorsa ve bazen de motor sesi ama boğulan motor sesi yani birazdan duracak ama bir türlü durmuyor ve keşke dursa Allah kahretsin dursa! Ve eğer durmuyorsa!

Hala koşuyorsan, nallarının ikisi yoksa ama beri yandan da iki nalın varsa ve etrafın hiç nalı olan insanlarla doluysa… Koşuyorsan… Nalları olmayan insanlara nalların yokmuş gibi davranıyorsan ama bazen umumi bir tuvalete girip nallarından özür diliyorsan ve böyle olsun istemezdim diyorsan çünkü sahiden böyle olsun istemiyorsan… Koşuyorsan… Gövdenin içinde hangi organlarının kaldığını bilmiyorsan ve aslında bunu bilmediğini bile bilmiyorsan ama sonra biri gelip sana bir kalbin olduğunu hatırlatıyorsa ve hatırladığın anda kalbin çarpıyorsa ve o öyle çarpıyor diye sen korkuyorsan… Korkmuyorsan! Başka şeylerden çok fazla korkmuşsan ve artık sadece bundan korkmak istiyorsan yani korkmamak gibi bir lüksünün olmadığının farkındaysan ama artık korkularının ismi değişsin diye yalvarıyorsan ve kime yalvardığını bile bilmiyorsan ve bunu umursamıyorsan çünkü hiçbir yalvarışın işe yaramadığını görmüşsen ve görmez olsaydım demişsen ve artık gözlerinden vazgeçmişsen…

İnatla koşuyorsan… Hiçbir sesin sana yetişemeyeceği hızda koşmaya çalışıyorsan ama sesler de koşuyorsa ve sesler çok hızlıysa ve sen ışığın sesten daha hızlı olduğu bilgisine sahipsen ama ışık değilsen! Işık değilsen çünkü kulakların varsa ve kulakların koşarken de duyuyorsa ve kulakların keşke ayaklarının altında olsa ve böylece aklından en uzakta tutulsa! Ama tutulmuyorsa!

Yani sesler bu kadar yakınsa ve sen duymamak için daha da hızlı koşuyorsan ve koştukça ağırlaşıp kendini taşıyamıyorsan ama durmuyorsan çünkü durursan ne olacağını bilmiyorsan ve bilmemek karanlıksa… Ve bilmemek karanlıksa ve etrafın karanlıksa ve sen körsen ve kör gözlerinle ve karanlıkta ve aslında orda olmayan kapkara bir atı arıyorsan… Elbette bulamıyorsan ama ya bulursan!

Yani ya bulursan diye ısrarla koşuyorsan… Koşmaya devam edebilmek için kendi kendini kamçılıyorsan ve kamçıların yalandansa ve artık daha fazla yalana ihtiyacın varsa ve aslında hiçbir yalan seni ikna etmiyorsa! Hiçbir yalan seni ikna etmiyorsa ve seni ikna edecek bir yalan bulmak için canını vermeye hazırsan ve yani sen de bir can taşıyorsan ama bunu bir türlü ispatlayamıyorsan ve zaten artık ispatlamaya da çalışmıyorsan çünkü yorulmuşsan ve faydası olmadığını anlamışsan…

Ama yine de bile bile koşuyorsan… İçinde atlar varsa… Yeleleri boynuna dolanıyorsa ve o yeleler dolandığı yeri alabildiğine sıkıyorsa ve ayaklarının altından tozlar yükseliyorsa ve göz gözü görmüyorsa ve ağzın köpürüyor ve nefesin kesilecek gibi oluyorsa… Ve nefesin kesilecek gibi oluyorsa ve bacakların titriyorsa ve karnın çatlıyorsa ve kanın damarlarına sığmıyorsa ve ellerin yoksa çünkü 4 ayağın varsa ve patlayacak kadar şişen damarların o yelelerin dolandığı boynundaysa ve dişlerin boynunun yakınlarındaysa ve koşman lazımsa ve sen artık koşamayacaksan o kan o damardan akmadıkça!!

Boynumdaki diş izleri bu yüzden Doktor.

 

Görüntünün olası içeriği: açık hava

Image may contain: 1 person, outdoor

Aylin Balboa

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s