Yat yorganın altında uyanmak yasaktır!

Tebriz’de Ayrılmaz adlı halk şairi ve aşık, bir ev meclisinde, misafirlikte söylediği şiiri okuyor:

Zülmün kasası başdan aşıb daşdı Amirza!

Mundan bu yana işlerimiz yaşdı Amirza

Sen qıl namazı tut orucu éyle sevabi

Qoy kafir aparsın aci içqiyle şerabi

Erbablara Allah yaradıb cüce kebabi

Yoxsulların artıq yediyi aşdı Amirza

Mundan bu yana işlerimiz yaşdı Amirza

Bazaride döhdürlerimiz tacir olubdu

Al vérde şeher qazileri mahir olubdu

İtgin balalar xariciye sadir olubdu

Qazilerimiz obaşa yoldaşdı Amirza

Mundan bu yana işlerimiz yaşdı Amirza

Heq söz déme ki dövletimiz şakidi yoldaş

Şükr Allah’a şuralarımız xaki yoldaş

Bir iddesi de bengidi tiryakidi yoldaş

                Tiryakilerin naz gülü xaşxaşdı Amirza

Mundan bu yana işlerimiz yaşdı Amirza

Kar qal gözelim ölkede qanmaq qedeğandı

Yat yorqanın altında oyanmaq qedeğandı

Çox gezme nigari ile dolanmaq qedeğandı

                Öz arvadına öz eri oynaşdı Amirza

Mundan bu yana işlerimiz yaşdı Amirza

Yoxdur eger İran’da edalet ne işün var

Bir idde edür qetlü cinayet ne işün var

Dövlet éliyür xelqa xeyanet ne işün var

Zindanda etin mehremi maqqaşdı Amirza

Mundan bu yana işlerimiz yaşdı Amirza

Heq söz déyim İran’da efsane olubdu

İnsan gine insanlığa biqane olubdu

Ayrılmaz odu ki béyle divane olubdu

Efféyle meni ger qelemim çaşdı Amirza

Mundan bu yana işlerimiz yaşdı Amirza

[Anadolu Türkçesi ile

Zulmün kasesi baştan aşıp taştı Amirza

Bundan böyle işimiz yaştır Amirza

Sen kıl namazı tut orucu işle sevabı

Bırak kafir götürsün acı içkiyle şarabı

Beylere Allah yaratmış piliç kebabı

Yoksulların artık yediği aştır Amirza

Bundan böyle işimiz yaştır Amirza

Piyasada doktorlarımız tacir olmuşlar

Alış verişte yargıçlarımız mahir olmuşlar

Beyzadeler dış ülkeler sadir olmuşlar

Yargıçlarımız eşkıyaya yoldaştır Amirza

Bundan böyle işimiz yaştır Amirza

Hak söz söyleme ki devletimiz şakidir yoldaş

Şükür Allah’a konseylerimiz alçak gönüllüdür yoldaş

Birkaçı ise afyonkeş tiryakidir yoldaş

Tiryakiler naz çiçeği haşhaştır Amirza

Bundan böyle işimiz yaştır Amirza

Sağır kal güzelim ülkede anlmak yasaktır

Yat yorganın altında uyanmak yasaktır

Çok gezme yârin ile dolaşmak yasaktır

Öz karısına kendi kocası oynaştır Amiraza

Bundan böyle işimiz yaştır Amirza

Yoktur eğer İran’da adalet ne işin var

Bir gurp ediyor katl-ü cinayet ne işin var

Devlet ediyor halka hıyanet ne işin var

Zindanda eti mahremi cımbızdır Amirza

Bundan böyle işimiz yaştır Amirza

Hak söz söyleyeyim İran’da efsane olmuş

İnsan yine insanlığa bigane olmuş

Ayrılmaz bundandır ki divane olmuş

Affeyle beni eğer kalemim şaştı Amirza

Bundan böyle işimiz yaştır Amirza]