biz sarhoşlarız yolda kalmışız!

Biz gamsız sarhoşlarız kalbi yitirmişiz
kadehle nefes alırız aşkla sırdaşız

Bize çokça sitem yayları germişler
çetin düğümleri cananın kaşıyla açmışız

Cana dün gece sabuhi yangısı çekmişsin
bizse o gelinciğiz ki dağ ile doğmuşuz

Muğan piri bizim tövbemizle üzgündür
söyle badeyi süz özr için ayakta durmuşuz

Her şey seninledir nazar eyle ey yol sebebim
insaf edip hak veririz biz yollarda kalmışız

Lale gibi mey görme kadeh meyanında
bu yangıyı gör ki kanlı kalbe vurmuşuz

Dedin ki Hafız nedir bunca renk bu hayal
yanlış nakış görme biz o sade levhalarız

(Şirazlı Hafız’dan bir gazel, Farsçadan çeviri: h.h.)

hafız
Ressam: Mahmoud Farshchian THE TIMES ENDLESS GRIP 60*44 Cm 1991