Uçraşqanda

Uçraşqanda (Karşılaşınca)

Söz: Abdülrehim Ötkür
Best ve söyleyen: Abdürehim Heyit

Sähär körgän çeğim közüm sultanini, (Seher çağı gördüm gözümün sultanını)
Didim sultanmusän? U didi yaq-yaq (Dedim sultan mısın? O dedi yok yok!)
Közliri yalqunluq, qolliri χeniliq, (Gözleri ateş yurdu, kolları kınalı)
Didim Çolpanmusän? U didi yaq-yaq. (Dedim çolpan mısın? O dedi yok yok!)

Okumaya devam et “Uçraşqanda”