Büyük Başarı / Great Achievment!

My beloved brother Mohammad Khosroshahi now is Full Professor of Medical Laser Physics & Biomedical Engineering, University of Toronto, Canada… I am so Proud of him!

Sevgili kardeşim Muhammed Hüsrevşahi Kanada, Toronto Üniversitesi Medikal Lazer Fiziği ve biyomedikal Mühendislik departmanında Full Professor olarak çalışmaya başlamıştır. Kendisi 100’ün üzerinde yayımladığı original bilimsel makaleleri ile bu konumu çoktan haketmiştir…

http://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Khosroshahi2/info/

mohammed-Gözel qerdeşim! Seni hem sévirem hem de seninle ifitxar éliyirem… Döşümde midalımsan!

Ve olmadı!…

Şirazlı Hafız’ın bir gazeli

Kavruldu can istedi gönül olsun ve olmadı
Yandık biz bu ham arzularda ve olmadı

Sızlayarak bir gece senin meclisinin miri olurum dedi
oldum isteğiyle pespaye bir köle ve olmadı

Rintlerle oturup kalkacağım dedi
Rint oldu şarap çektik adıyla ve olmadı

Revadır eğer içimde gönül güvercini çırpına
Yolunda gördü nasıl döngüler pusular var ve olmadı

O yakut dudaklarından sarhoşça öpmek hevesiyle
Nice kanlar aktı yüreğimde kadeh misali ve olmadı

Aşkın sokaklarına sebepsiz adım atma sakın
Kendime bin bir dikkat eyledim ve olmadı

Maksut hazinesinin arzusuyla figan
Dünya harabı oldum hüzünden ve olmadı

Hayıf ve dert ki huzur hazinesi peşinde
Dilencilikler ettim çokça ikramına ve olmadı

Düşüncelerle Hafız binlerce hileler yaptı
O nigâr ram olsun arzusuyla ve olmadı

(h.h., 03/12/2013)

hafız-2

Minyatür: Üstad M. Ferşçiyan